Voluntades anticipadas

Les voluntats anticipades són instruccions que vostè dóna al seu metge on hi fa constar quin tipus d’atenció mèdica desitjaria o no rebre al final de la vida en el cas de trobar-se en una situació d’incapacitat per prendre decisions mèdiques, i a on designa a la persona que el representarà en cas que vostè no pugui expressar les decisions que l’afecten.

Descargar aquí toda la información descargar descargar