Formación, docencia e investigación

El Dr. Ignasi Coll, Director Mèdic dels nostres Centres, nou membre de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona.

Entre les funcions d’aquesta Comissió, està assessorar la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica mèdica i la deontologia professional