Constitució Comité d’Ètica Assistencial PRYTANIS

El passat 17 d’octubre de 2017 es va constituir el Comitè d`Ètica Assistencial dels Centres PRYTANIS. La nostra aposta per treballar en el camí de l’excel·lència en la qualitat assistencial justifica la voluntat per constituir aquest Comitè d’Ètica Assistencial propi, davant el creixent nombre de pacients atesos amb una notable complexitat clínica. La presa de decisions vinculades amb la qualitat de vida, el tractament útil, la prolongació indeguda de la vida… són realitats associades al centres sociosanitaris. Precisament, els Comitès d’Ètica són estructures de diàleg i decisió on la seva responsabilitat consisteix en intentar resoldre i clarificar els diferents conflictes de valors que es presenten en la pràctica clínica diària.