FORMACIÓN, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

El passat 20 de novembre de 2017 es va crear la nova Comissió de Qualitat del Centres Assistencials PRYTANIS, amb l’objectiu de coordinar, impulsar i desenvolupar un  Pla de Qualitat, prioritzant les seves oportunitats de millora i convidant a crear un clima d’excel.lencia entre tots els professionals.